۱۳۹۳ مرداد ۱۲, یکشنبه

Far Away

 بعضی چیزها را باید در گذشته جاگذاشت؛ خیلی زود... خیلی دور!!!

۱۳۹۳ تیر ۲۸, شنبه

Miracle of New Friend

دوباره دستهایم سبز می‌شوند؛ کلمه‌ها خواهند رویید...
دوستی آمد، هدیه‌ای آورد...

۱۳۹۱ دی ۲۶, سه‌شنبه

Anything
می‌دانی، گاه زندگی یعنی خوابیدن، جوری که انگار هیچ چیز از دنیا نمی‌خواهی.

۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

As I'm Alive


به صحنه بازگشته‌ام؛ دیگر نقشی نمی‌پذیرم؛ فقط عاشقانه می‌رقصم؛ با هر نُتِ این روزگار، ... تا هستم.